wieloletnie doświadczenie

nowoczesne rozwiązania diagnostyczne

szeroki zakres usług

badania słuchu w każdym wieku

kompleksowa diagnostyka i leczenie

zabiegi operacyjne w znieczuleniu ogólnym


Poradnia audiologiczna

W poradni konsultacji udziela dr n. med. Justyna Rutkowska, lekarz z wieloletnim doświadczeniem klinicznym zdobytym m.in. w Klinice Otolaryngologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku oraz w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej UDSK w Białymstoku, specjalista w zakresie otorynolaryngologii (2016), audiologii i foniatrii (2022). Obecnie pełni funkcję asystenta Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej w DSK w Białymstoku, jest nauczycielem akademickim. Pracuje w Poradni Audiologicznej przy Klinice Otolaryngologii UDSK.

Prawo wykonywania zawodu lekarza wystawione przez Okręgowa Izbę Lekarską w Białymstoku posiada od 2009 roku. Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskany dnia 07.12.2011 roku na podstawie rozprawy doktorskiej „Molekularne mechanizmy rozwoju wrodzonego perlaka ucha środkowego", nagrodzonej w 2012 roku Nagrodą Jana Miodońskiego. Wyniki jej badań były również wyróżnione prezentacją w sesji Politzer Prize w 2011 roku (Grecja) na Konferencji Politzer Society. W lipcu 2011 roku odbyła staż w Oddziale Laryngologii w Loyola University Chicago w USA, a w lipcu 2016 roku w ChicagoENT w USA.

Jest czynnym uczestnikiem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych oraz autorem i współautorem licznych artykułów naukowych. Członek Zarządu Podlaskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.

Zainteresowania kliniczne w szczególności obejmują diagnostykę i leczenie pacjentów z niedosłuchem i związanymi z tym zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji.


Dr Justyna Rutkowska zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci i dorosłych z problemami uszu, nosa, gardła i krtani, m.in.:

z zaburzeniami związanymi ze skróconym lub przyrośniętym wędzidełkiem podjęzykowym

z dysfunkcją czynności trąbki słuchowej, zmianami wysiękowymi uszu, niedosłuchem, szumami usznymi, zapaleniami uszu

z opóźnionym rozwojem mowy i trudnościami edukacyjnymi, z zaburzeniami procesu komunikatywnego (podejrzenie niedosłuchu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego)

pacjentów wymagających zastosowania aparatów słuchowych


Dr Justyna Rutkowska dysponuje możliwością pogłębienia diagnostyki o badania audiologiczne, endoskopową ocenę traktu głosowego oraz nasofiberoskopową diagnostykę zmian przerostowych układu chłonnego gardła.

Poradnia oferuje konsultacje audioprotetyczne, pomoc w doborze i dopasowaniu aparatów słuchowych oraz wykonanie wkładek usznych.


Rejestracja

Prosimy o dokonywanie rejestracji dzwoniąc pod numer:

+48 793 834 634

W razie pytań mogą Państwo skorzystać także z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Poradnia świadczy usługi w ramach wizyt prywatnych, mieści się w siedzibie "InterHem", w budynku wyposażonym w windę, posiadającym obszerny parking.

W poradni laryngologicznej przyjmują wyłącznie lekarze specjaliści mający wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej, na bloku operacyjnym, oddziale oraz przyszpitalnej poradni laryngologicznej.

Dzięki zapewnionej ścisłej współpracy lekarzy z logopedą i psychologiem, każdy nasz pacjent uzyskuje kompleksową diagnostykę i skuteczne leczenie.

Dysponujemy wysokiej klasy mikroskopem diagnostyczno-operacyjnym, endoskopami z torem wizyjnym oraz pracownią audiologiczną wyposażoną w specjalistyczną aparaturę.

Wizyty w poradni laryngologicznej dla dzieci i w poradni dla dorosłych umawiane są na godziny, rejestracja osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy poradni.

Jesteśmy przygotowani do przyjmowania osób niepełnosprawnych.Jesteśmy częscią poradni Interhem